Om Wennerlund Bygg

Wennerlund Bygg är ett lokalt företag i Tranås som bygger både i egen regi och utför byggentreprenader i Tranås med omnejd.

Vår inriktning/våra tjänster

Vi har många års erfarenhet av att bygga och renovera såväl bostäder, som industrihallar och offentliga byggnader. Storleksmässigt kan vi ta oss an entreprenader upp till ca 100 miljoner kronor. Vi erbjuder även projektering, samt borrning och sågning i betong, murblock och tegel.

Oavsett projekt, så är kvalitet vårt ledord – vi lägger stor vikt vid att göra saker ordentligt och att resultatet är något vi kan känna stolthet över. Som Tranåsföretag värnar vi även om det lokala och är måna om att behålla såväl kompetens som arbetstillfällen på orten. Därför arbetar vi i största möjliga mån med lokala underentreprenörer och handlar vårt byggmaterial här. En viktig hållbarhetsaspekt, både för Tranås och miljön.

Bakgrund/historia

Wennerlund Bygg är ett Tranåsbaserat familjeföretag, som grundades 1974 av Kjell Wennerlund. I dagsläget är vi ett tiotal anställda, med bred kompetens. Sedan flera år tillbaka jobbar tre utav Kjells söner; Max, Olle och Petter, i företaget.

Wennerlund Bygg är moderbolag till Arkon Fastigheter, som äger och förvaltar drygt 100 lägenheter i Tranås och Sommen. Samtliga utav dessa fastigheter har producerats eller totalrenoverats av oss på Wennerlund Bygg.

Falken-Fasader-Nygatan

Kontakta oss

Wennerlund erbjuder även egen projektering i samband med olika projekt.