Vi bygger just nu äganderätter där varje bostad kommer att ha en egen liten trädgård samt ett eget garage.

läs mer