Byggprojektering

Vi på Wennerlund Bygg erbjuder även egen projektering i samband med olika projekt. Vi ser det som en stor fördel att som byggföretag även ha kompetens att projektera byggprojekten inom företaget. Det gör att vi får ett bättre helhetsgrepp om projekten och att ritningarna baseras på lösningar som fungerar i praktiken. På så vis blir också byggprocessen mer effektiv, vilket sparar både tid och pengar.

Vi utför byggprojektering och kan bland annat ta fram A-ritningar, bygglovshandlingar samt enklare 3D-visulaiseringar för exempelvis bostäder och offentliga byggnader. Vi gör främst detaljprojektering till våra byggentreprenader samt till projekt vi bygger i egen regi, men i mån av tid kan vi även ta oss an andra projekt. Vi ritar på såväl ny-, som om- och tillbyggnationer som i ett av våra projekt där vi bygger stadsvillor i kvarteret Falken.

Egen projektering ger ett helhetsgrepp och lösningar som funkar i praktiken.

Sandra Junhammar

Byggnadsingenjör

Kontakta oss

Kontakta Sandra Junhammar för mer information kring vad vi erbjuder kring projektering.

Vi har egen projektering när vi bygger våra stadsvillor Falken - Wennerlund Bygg i Tranås
Vy från gångbana (web)