Bosch Thermoteknik – tillbyggnad av industri  

Under 2021-2024 gör vi en tillbyggnad åt Bosch Thermoteknik i Tranås på ca 10 000 kvm. Projektet utförs i flera etapper och omfattar främst produktions- och lagerlokaler, men även kontors- och personalutrymmen. 

Här bygger vi stadsvillor i Tranås. Byggentreprenader och byggnation i egen regi - Wennerlund Bygg i Tranås

Projektet utförs inte i en traditionell entreprenadform, utan är mer av en dynamisk process som växer fram i samarbete med projektörer och beställare. Vi har en central roll och driver projektet som huvudentreprenör.